Vi söker lösningsarkitekt och testledare till Sveaskog


Hos Sveaskog blir du en del av något större. Sveaskog har visionen att bli ledande inom hållbart skogsbruk och just nu söker vi både lösningsarkitekt och testledare för Sveaskogs räkning. Söker du nya utmaningar och delar samma värderingar om en hållbar framtid?

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och tar hand om skogen på uppdrag av staten. Deras huvuduppgift är att se till att skogen växer och fyller därför en viktig funktion idag och i framtiden. Därför genomsyrar hållbarhet verksamheten och Sveaskog strävar efter att vara ett föredöme inom branschen.  Nu vill Sveaskog stärka sitt team med en lösningsarkitekt och en testledare som är redo att ta ett större ansvar – och som vill vara med och visa vägen till ett hållbart samhälle. 

Är du Sveaskogs blivande lösningsarkitekt?

Som lösningsarkitekt arbetar du nära den skogliga verksamheten med att hitta bäst lämpade verktyg inom planering, produktion, logistik, naturvård och friluftsliv. Sveaskog söker en person som gillar området digital transformation, AI, IoT, trådlös kommunikation och som ser potentialen och verkar tillsammans med utvalda leverantörers olika experter för värdeskapande lösningar för Sveaskog.

Bakgrund och drivkrafter

Du har praktisk erfarenhet av

  • utveckling inom/m.h.a. Microsoft-portföljen
  • lösningar i molnet, gärna kombinationen on-premise och molnet
  • lösningar med GIS, gärna i ”webb”
  • agil utvecklingsmetodik, continuous integration/deployment, Dev-ops
  • att ha inläst och deltagit i utvärdering och realisering av AI och IoT

 

Som person är du är driven och proaktiv samt har en förmåga att kunna prata med verksamheten för att förstå dess behov. Du har goda ledaregenskaper och kan sätta upp tydliga mål.

Läs mer och ansök här senast 23 augusti

 

Vill du jobba som testledare hos Sveaskog?

Brinner du för test, configuration managemant och krav? I rollen som testledare ingår att förvalta och förfina processer och över tid upprätthålla en ändamålsenlig och effektiv hantering av testarbetet. Stora förändringar sker löpande så rollen innebär ett intimt samarbete med olika testledare i projekt och förvaltningar. 

Bakgrund och drivkrafter

Du har praktisk erfarenhet av

  • att planera och leda komplexa flödes- och integrationstester
  • att agera testledare i förvaltningar/projekt med stort samordningsbehov
  • agil testmetodik (teori men framförallt praktik)
  • hantering av testdata i komplexa miljöer
  • kravfångst och analys

Som person är du en driven och kommunikativ lagspelare. Du är även en pragmatisk genomförare som inte räds att göra saker själv.

Läs mer och ansök här senast 23 augusti