Mångfald ger ökad lönsamhet!

För att ett team ska bli framgångsrikt bör medlemmarna ha olika personligheter och beteenden. Ett heterogent team med samma mål och värderingar kan ta ett företag till nya höjder, både kvalitetsmässigt och lönsamhetsmässigt! I min tidigare roll som rekryterare fick jag en bra överblick över hur önskemålen ser ut hos de flesta rekryterande parter och företag. […]