3 mjuka faktorer för en framgångsrik organisation

Svar från 250 chefer har analyserats för att besvara frågan “Vad gör egentligen en organisation framgångsrik?” Det handlar förstås om människorna inom organisationen, och hur bland annat ledarskap och arbetsmiljö ser ut. Studien visar att framgångsrika organisationer bedömer sig ha en högre förmåga inom arbetsklimat,värderingar och ledarskap jämfört med mer strukturella områden som processer och […]