Vår rekryteringsprocess

 

Kravprofil

DD Rekrytering genomför en behovsanalys tillsammans med dig som kund och utformar därefter en kravprofil.

Annons/Search

DD Rekrytering författar och publicerar annons samt searchar parallellt efter matchande kandidater. Därefter genomförs urval av de kandidater som inkommit och matchar dem mot kravprofilen.

Test

DD Rekrytering tillämpar arbetspsykologiska test på de kandidater som går vidare i processen. Dessa test anpassas utifrån kravprofilen.

Intervjuer

DD Rekrytering genomför inledningsvis en telefonintervju som efterföljs av en djupintervju. Slutkandidater presenteras varpå ni som kund genomför slutintervjuer.

Referenser

DD Rekrytering genomför två referenser på slutkandidat och redovisar därefter till dig som kund.

Anställning

DD Rekrytering lämnar över dialog kring anställning med kandidat till dig som kund.

Uppföljning

DD Rekrytering genomför uppföljning av rekryteringen mot både dig som kund och kandidat.

Vill du ha hjälp med att hitta rätt kandidat?

Kontakta ossVill du bli kontaktad?