DD Rekrytering AB
Kungsgatan 62
753 41 Uppsala

Tel: 018 – 12 21 50
info@ddrekrytering.se

Faktura skickas till: ekonomi@ddp.se
Org nr: 559100-3305