Kommer robotar att ta över HR-avdelningar i framtiden?

Nyligen gick TNG och startupföretaget Furhat Robotics ut med att de skapat en rekryteringsrobot som ska rekrytera utan fördomar för att säkerställa att fokus ligger på kandidatens kompetens. Detta har väckt olika reaktioner. Kommer det mänskliga mötet försvinna från rekryteringsprocesser? Kommer robotar ta över HR?

Linkedin har undersökt de senaste trenderna på arbetsplatser världen över och resultatet presenteras i deras rapport Global Talent Trend 2019. Rapporten visar bland annat att rekryterare anser att mjuka värden blir allt viktigare för ett företags framgång.

Mjuka värden
Med mjuka värden, eller färdigheter, menar vi värden som handlar mer om dig som person, hur löser du en uppgift, hur jobbar du i ett team.

Hårda värden
Med hårda värden, eller färdigheter, pratar vi om värden som kunskap i en mer teknisk form som t.ex dataprogrammering, copywriting eller grafisk design. 92% av tillfrågade rekryterare anser att mjuka färdigheter är lika viktiga eller viktigare än hårda värden. 80% anser att mjuka färdigheter kommer öka i betydelse för ett företags framgång.

Kommer robotar att ta över HR-avdelningar i framtiden?
Det är allmänt känt att vi använder vår berömda magkänsla vid olika situationer. När du träffar en person får du snabbt en uppfattning om personen, och man tenderar att grunda detta på vad som tilltalar en själv. Med hjälp av en rekryteringsrobot som rekryterar utan fördomar och endast fokuserar på kompetens kan det första steget av en rekryteringsprocess bli mer rättvis. Steget där kompetens och CV har en betydande roll. Ett “opartiskt” inledande arbete utfört av en robot skulle bidra till att ingen väljs bort på grund av någons personliga preferenser. Hårda värden som kompetens och erfarenhet kan en robot kalkylera och bedöma, men när det kommer till de mjuka värdena som egenskaper, styrkor, värderingar och egenskaper skulle en rekryteringsrobot misslyckas, då arbetet att bedöma mjuka värden är för komplex.

“Jag tror inte att robotar eller Ai kommer ersätta rekryterare i framtiden, det kommer snarare bli så att rekryterare som tillämpar detta i sitt arbete kommer frigöra tid från det administrativa arbetet och få mer tid till personliga kontakter“

Så i framtiden tror jag att vi jobbar sida vid sida för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Vad tror du? Diskutera gärna vidare på vår LinkedIn och Facebook.

Hälsningar,
Ingela Laméus
(Rekryterare dec 2018-aug 2019)