Hur spenderar framtidens projektledare 100 % av sin utvecklingstid?

Personlig utveckling värderas högt av den yngre generationen när de ska välja en ny arbetsplats och ligger på topp-fem-listan enligt en undersökning av Deloitte. Vi har tagit reda på hur framtidens projektledare fördelar sin tid för personlig utveckling och vad de skulle vilja lägga mer tid på.


Fråga:  In general, how important are the following aspects when you are considering working at an organization?

Deloitte har undersökt hur viktiga generation z och millennials tycker att olika faktorer är när de funderar på att söka jobb hos ett företag. I studien räknas personer födda mellan 1995-1999 som generation z och personer födda mellan 1983-1994 som millennials. Hög lön, positiv arbetskultur, flexibilitet och möjligheter för utveckling ligger högst på önskelistan.

Vi var nyfikna på att djupdyka inom fältet personlig utveckling och hur framtidens projektledare tänker kring den biten. Därför har vi tagit reda på hur mycket tid framtidens projektledare lägger på just personlig utveckling och vilka kategorier det handlar om och vilket fält de vill lägga mer tid på.

Under DD Springdagen den 12 april samlade vårt systerbolag DD Spring framtidens projektledare för en inspirationsdag med tema projektledning på UKK i Uppsala. En övning som dagen bjöd på var övningen “100%”. Där diskuterades hur alla deltagare spenderade sin tid för personlig utveckling. Hur mycket tid läggs på nätverk, mentor, utbildning, artiklar/videor online och övrigt?

Varje deltagare fick en påse med 20 pingisbollar som representerar 100% av den tid som man lägger på utveckling. Varje boll representerar 5% av utvecklingstiden.

Vad blev resultatet?

  • Utbildning
  • Nätverk
  • Artiklar/videor online
  • Övrigt
  • Mentor

Utbildning och nätverk var de två kategorier som låg i topp. Nästa steg i övningen blev att omprioritera 10% av sin tid för att lägga den tiden på något man önskar lägga mer tid på. De flesta flyttade bollar från utbildning till nätverk. Varför just dessa?

En reflektion som kom upp var att utbildning är enklare att ta tag i och är mer självständigt, att nätverka eller att skaffa en mentor kräver mer interaktion och kan därför vara svårare att ta tag i. En annan reflektion som kom upp är vikten att nätverka med de som redan finns i kontaktnätet, istället för att enbart rikta in sig på nya kontakter. Man vet aldrig vad en bra kontakt kan leda till och därför är det viktigt att ta hand om de som man har.

Källa: Deloitte Millennial Survey 2018, s 18.