Möt Sanna Haglund, DD Rekryterings nya rekryteringsansvarig

Hej Sanna, Vem är du och vad kommer du att jobba med på DD Rekrytering?

Jag är rekryterare och har jobbat med det i flera år i olika branscher, bland annat inom inköp och logistik, vård och omsorg, Reatail och nu senast inom rymdbranschen. Den röda tråden har varit att jag alltid rekryterat specialister inom specifika områden.

Vad tycker du är det bästa med att jobba med rekrytering?

Det är många delar i mitt jobb som är roliga. Som rekryterare sitter du mellan rekryterande chef och kandidater. På kandidatsidan är det främst det personliga mötet som jag brinner för, att få ta del av erfarenheter och se var drivkraften finns hos kandidaten för att sedan hjälpa dem vidare till nästa delmål. På kundsidan gäller det att hela tiden lära sig nya saker och hålla sig uppdaterad om olika branscher, organisationer och tjänster. Det är alltid lika spännande!

Varför fastnade du för DD Rekrytering?

Hos DD Rekrytering kommer jag arbeta med både intern och extern rekrytering, vilket ger mig variation i mitt jobb. Jag ser även fram emot att jobba med konsulter där jag har möjlighet att skapa längre relationer och kan följa deras utveckling. Jag fick även ett stort förtroende för Per Eltell och hans team redan när jag träffade dem första gången.

Vad tycker du är viktigast vid rekrytering av en projektledare?

Först och främst är det viktigt att göra en grundlig behovsanalys för att kunna identifiera vilken kompetens som redan finns på företaget och vilken kompetens som det finns ett behov av att ta in. En projektledare behöver ha goda ledaregenskaper, samt ha förmågan att få med sig teamet och driva projekt framåt. I den rollen är även de mjuka värdena väldigt viktiga.

3 viktiga punkter för att hitta den bästa matchningen mellan kund och kandidat

1. Behovet

Det är viktigt att förstå kravprofilen, vad tjänsten innebär och identifiera vilka utmaningar och förutsättningar som finns. Även information om teamet och företagskulturen är relevant. Kravprofilen ligger till grund för hela processen; hur annonsen utformas för att attrahera rätt kandidater och hur väl vi kan utföra en sökning som ger träffsäkra resultat.

2. Viljan

I mötet med en kandidat behöver jag se att kandidaten visar en vilja att få det aktuella uppdraget. Självklart måste kandidaten uppfylla skall-kraven och besitta de egenskaper som återfinns i kravprofilen. Men av erfarenhet vet jag att en hållbar rekrytering även kräver att det finns en vilja att göra jobbet.

3. Våga ifrågasätta

Behöver en säljare ha en universitetsutbildning eller är de personliga egenskaperna viktigare? Det är lätt att kravställning blir en vanesak. Därför tycker jag att det är viktigt att man ifrågasätter kravprofilen varje gång, just för att inte fastna i gamla hjulspår och vanor.

Hälsningar,
Sanna Haglund,
Rekryteringsansvarig
DD Rekrytering